C # Array: Как да декларирам, инициализирам и достъп до масив в C #?

^