Изпълнителният директор на CD Projekt казва, че „не се продава“ в отговор на слуховете на Sony

^