Трудно ли е да се контролира SSX Blur? Не, не е, глупаво лице! Каквото и да е, невероятен дъх!

^