Олицетворение на нацистки войник в Службата по време на Втората световна война

^