Ако Pokemon Scarlet and Violet има „старата механика за хващане“, това нарушава ли сделката?

^