Никога не разбрах, че Final Fantasy V на OST е това добро

^