Как се различава планирането на тестове за ръчни проекти и проекти за автоматизация?

^