Payday 2 добавя микротранзакции, след като разработчикът заяви, че няма

^