Творецът Gran Turismo дразни, че следващият запис ще бъде „комбинация от минало, настояще и бъдеще“

^