Игралните компании изразяват подкрепата си за решение на еднополовите бракове в САЩ

^