Etrian Odyssey X (Cross) беше обявено, ще бъде „последното чисто ново заглавие“ за 3DS

^