Etrian Odyssey V: Beyond the Myth излиза в Северна Америка на 17 октомври

^