Рейтингът на ESRB посочва конзолното издание за Them’s Fightin’ Herds

^