Embracer Group се очаква да придобие 35+ студия през следващите 12 месеца

^