Echoes of Mana ще прекрати обслужването само една година след стартирането

^