EA очертава правилата, модификаторите и настройките, които можете да превключвате в Battlefield Portal

^