EA цензурира своя собствен номер за поддръжка на своите форуми

^