Divinity: Original Sin - Enhanced Edition е удобен на конзолата, ако е малко по-бавен

^