Юна ли? Lightning Returns има финално облекло Fantasy X

^