Подробности за окончателния безплатен DLC пакет за изчисляване на Mass Effect 3

^