Първият набег в „Престиж 2“ стимулира нещата, но не решава фундаментални проблеми

^