Destiny 2 надхвърля кампанията Forsaken следващия февруари

^