Играчите на Demon’s Souls се радват на Scirvir, сякаш той не е голяма работа и вече не се страхувам

^