CRUD тестване на база данни чрез потребителски интерфейс с примерни тестови случаи

^