Дъг Баузър предполага, че акаунтите на Nintendo могат да помогнат за улесняване на прехода към нова платформа

^