Cocoron е странно отклонение за създателя на Mega Man

^