Capcom Japan използва герои Street Fighter в кампанията за набиране на полицаи

^