Fortnite ще се върне във вторник. Може би. Вероятно. По дяволите, ние просто гадаем

^