Концепции на C #: конструктор, деструктор, статичен клас, структура и преброяване

^