Защо няма повече герои HD може да означава пълна победа на Wii

^