Borderlands 3 може да включва алтернативно изкуство на кутията на Психо с три пушки

^