BlazBlue: Cross Tag Battle ще има опция за опростена система за управление

^