BioWare споделя масивни бележки за химн за един входящ ден

^