Обвързването на ARG на Исаак приключи, отключва нов герой

^