Bethesda ще 'разгледа' добавяйки Push-to-Talk към Fallout 76

^