Батальон 1944 удря 200% финансиране на Kickstarter с оставащи три седмици

^