Batman Arkham VR е радикално отклонение от другите Arkham игри

^