Разрушителни ли персонажи на Soulcalibur VI рушат класирана игра?

^