Аркадната странност изобилства от California Extreme

^