Химнът показва своите набези и друго крайно съдържание

^