Колекция God of War на 17 ноември, подробно описани трофеи

^