След цяла година Destiny 2 ще позволи масово изтриване на шейдъри и да промени системата си за зареждане на оръжие

^