Младо момиче с увреждания най-накрая може да играе Марио Карт благодарение на функцията за интелигентно управление

^