Поглед в пич, който е похарчил 70 000 долара за Съдбата / Голямата поръчка

^