5 Трябва да има инструменти за тестване за тестери, за да улеснят живота

^