Ще прекарате твърде дълго, за да създадете герой във Външните светове

^