Леле, Age of Empires II HD все още получава DLC

^