Какво е виртуализация? Примери за виртуализация на мрежа, данни, приложения и съхранение

^