Допълнителната епична прежда на Kirby е нещо... в 3DS

^