Ubisoft търси как да накаже хората, които пречат на най-трудния нов шеф на отдела

^